หุบผายุฟุกาว่า

เป็นหุบผาที่มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ในเขต 2 เมืองได้แก่ เมืองเบปปุและเมืองยุฟุ
น้ำตกสายเล็กๆ กว่า 40 สาย รวมตัวกันไหลมาจากผาหินสูง 15-60 เมตร เป็นภาพที่งดงามมาก ทำให้มีอีกชื่อว่า “ทิโรลตะวันออก”
ภาพมอสปกคลุมหินผาที่เกิดจากการกัดกร่อน โดยกระแสน้ำเป็นภาพที่ชวนเพ้อฟัน ดึงดูดผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง
มีทางเข้าทั้งฝั่งเบปปุที่ชื่อว่าทางเข้าสึบากิและทางเข้าฝั่งยุฟุที่ชื่อว่าทางเข้าซารุวาทาริ ไม่ว่าจะเข้าจากทางเข้าไหนก็สามารถเดินไปถึงริมแม่น้ำได้
วิธีการเดินทาง: เดินทางโดยรถยนต์จากสถานียุฟุอิน 40 นาที หรือจากสถานีมุไคโนะฮารุ 30 นาที