โอะอิเคะ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งน้ำที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น 1 ใน 100 แห่ง น้ำในแหล่งน้ำนี้ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติจากตีนเขาคุโระดาเคะ
อุณหภูมิของน้ำตลอดทั้งปี 12.6 องศา ปริมาณน้ำที่พุ่งออกมา 14 ตัน/นาที คิดเป็นประมาณ 20,000 ตัน/วัน
ข้างๆ มีป่าโบราณคุโระกะเคะ มีทางเดินจึงสามารถเพลิดเพลินกับการเดินป่า สัมผัสกับบรรยากาศท่ามกลางต้นไม้นานาพันธุ์ในป่าได้
ในการเข้าชมมีค่าสมทบทุนในการทำความสะอาด 100 เยน
วิธีการเดินทาง: โดยรถยนต์จากสถานี JR เท็นจิมะ ใช้เวลา 40 นาที

คุโระกะเคะ

ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู มีพื้นที่อยู่ใน 2 เมืองได้แก่ เขตโชไนโจ เมืองยุฟุและเขตคุจูมะจิ เมืองทะเคตะ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,587 เมตร
คุโระดาเคะเป็นภูเขาเพียงลูกเดียวในเทือกเขาคุจู ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยป่าโบราณ
เดินถึงยอดเขาใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
นอกจาก การปีนเขาแล้ว ยังสามารถสนุกกับการเดินป่าแบบสบายๆ ใช้เวลาเดินไป-กลับจากโออิเคะไปถึงคะคุชิซุยประมาณ 1 ชั่วโมง

โจกะฮาระออโต้แคมป์

เป็นออโต้แคมป์หรือแคมป์ที่ใช้รถแคมป์ปิ้งในการตั้งแคมป์ ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโออิตะ
สามารถเดินทางจากเมืองโออิตะโดยรถยนต์ ประมาณ 30 นาที มีผู้ที่มาตั้งแคมป์ท่ามกลางธรรมชาติและผู้ที่มาเล่นน้ำในแม่น้ำที่กั้นไว้เป็นสระมากมาย
เวลาทำการ: มีนาคม-พฤศจิกายน
ช่วงเดือนที่รับจอง: กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน
ช่วงเวลาที่รับจอง: 10:00-16:00 น. เฉพาะวันธรรมดาในเดือนกุมภาพันธ์
9:00-17:00 น. ทุกวันในเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน

ศาลเจ้าอิโกะ

เป็นศาลเจ้าที่บูชาเทพเจ้าแห่งอิโกะ ซึ่งไม่ค่อยมีในประเทศญี่ปุ่น
มีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ เป็นศาลเจ้าที่มีมนต์เสน่ห์ สามารถสัมผัสกับกลิ่นอายของศาลเจ้าได้เป็นอย่างมาก

ฮานะมุเระยามะ

ฮานะมุเระยามะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของภูเขาคุโระดาเคะ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,170 เมตร
จากทางขึ้นเขานากามุระของโชไนโจอะโซะโนะที่อยู่ริมทางหลวงสายย่อยนากายุโชไนยุโนะฮิระเข้าทางถนนมากิโนะ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงสู่ยอดเขา
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองโออิตะ อีกด้านจะมองเห็นภูเขาคุโระดาเคะและภูเขาไทเซ็นซัง สามารถไปถึงระหว่างทางได้โดยรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ในการจอดรถและการปิดเปิดประตูกรุณาคำนึงถึงผู้ที่เลี้ยงสัตว์ในทุ่งกว้างด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน