โรงอาบน้ำสาธารณะ

โอโตมารุ ออนเซ็นคัง

บ่อน้ำพุร้อนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใกล้สถานียุฟุอินมากที่สุด มีผู้มาเยือนมากมายไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่เอง หรือคนต่างเมือง นักท่องเที่ยว ภายในโรงอาบน้ำมีการสักการบูชาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา หรือยาคุชิเนียวไร ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าคุ้มครองออนเซ็น สำหรับค่าบริการให้ใส่ลงในกล่องที่วางไว้
ที่อยู่: 2946-1 คาวะคามิ, ยุฟุอินโจ, ยุฟุ-ชิ, โออิตะ
ค่าบริการ: 200 เยน
เวลาทำการ:6:30-21:00
วันหยุด: ไม่มี
ที่จอดรถ: มี
ห้องน้ำ: มี
เขตโชไน

ชิตันยุ

ชิตันยุตั้งอยู่ข้างๆ ทะเลสาบคินริงโกะ เป็นโรงอาบน้ำสาธารณะที่มีลักษณะเด่นตรงที่หลังคามุงด้วยฟาง
ด้านในของกำแพงต้นไม้ มีบ่อพุน้ำร้อนกลางแจ้งแบบเปิดกว้าง   สำหรับบ่อพุน้ำร้อนในอาคารไม่มีกำแพงกั้นระหว่างกัน ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่อึดอัด
ทั้งบ่อน้ำพุร้อนภายในอาคารและกลางแจ้ง เนื่องจากเป็นออนเซ็นแบบรวมไม่แยกเพศ คุณผู้หญิงอาจจะต้องใช้ความกล้าในการใช้บริการเล็กน้อย
ที่อยู่: 1585 คาวะคามิ, ยุฟุอินโจ, ยุฟุ-ชิ, โออิตะ
ค่าบริการ: 200 เยน
เวลาทำการ:10:00-22:00
วันหยุด: ไม่มี
ที่จอดรถ: ไม่มี
ห้องน้ำ: ไม่มี

ยุโนะสึโบะ ออนเซ็น

โรงอาบน้ำสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโออิตะ ห่างจากถนนสายยุโนะสึโบะเพียงเล็กน้อย เป็นโรงอาบน้ำสาธารณะเก่าแก่ มีชื่อในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยเอโดะ  บ่อน้ำพุร้อนทั้งสำหรับผู้ชายและสำหรับผู้หญิงทำด้วยไม้หอมฮิโนกิ โรงอาบน้ำสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยว
ที่อยู่: 1087-1 คาวะคามิ, ยุฟุอินโจ, ยุฟุ-ชิ, โออิตะ
ค่าบริการ: 200 เยน
เวลาทำการ:10:00-22:00
วันหยุด: ไม่มี
ที่จอดรถ: มี
ห้องน้ำ: มี

คาวะนิชิ ออนเซ็น

โรงอาบน้ำสาธารณะตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 210 ที่มีร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตรที่ส่งตรงมาจากฟาร์มในเมืองคาวะนิชิอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย
สถานที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย ค่าบริการ 200 เยน ซึ่งถือว่าถูกมากจนน่าตกใจ แต่สามารถผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นได้โดยไม่ต้องเร่งรีบ
ข้างๆ เป็นร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ส่งตรงมาจากฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นผักสดที่เก็บได้ในท้องถิ่นหรือสินค้าแปรรูป อาทิ แยม เป็นต้น
ที่อยู่: 1358-1 คาวะนิชิ, ยุฟุอินโจ, ยุฟุ-ชิ, โออิตะ
ค่าบริการ: 200 เยน
เวลาทำการ:9:00-21:00
วันหยุด: ไม่มี (อาจหยุดในวันที่มีการตรวจสถานประกอบการ)
ที่จอดรถ: มี
ห้องน้ำ: มี

ออนเซ็นแบบชั่วคราว