โรงอาบน้ำสาธารณะ

ฮาชิโมะโตะ ออนเซ็น

เป็นโรงอาบน้ำสาธารณะหนึ่งใน 5 แห่งของยุโนะฮิระ ออนเซ็น ที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุด
มีแผ่นไม้กั้นบ่อน้ำร้อนแยกเป็น 2 ฝั่ง ระหว่างน้ำที่มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนกับน้ำอุ่นๆ สามารถเพลิดเพลินกับการแช่น้ำร้อนทั้งสองชนิดได้
กว้างที่สุดในบรรดาโรงอาบน้ำสาธารณะในยุโนะฮิระ สามารถแช่ได้โดยไม่ต้องเร่งรีบ
ที่อยู่: 503-7 ยุโนะฮิระ, ยุฟุอินโจ, ยุฟุ-ชิ, โออิตะ
ค่าบริการ: 200 เยน
เวลาทำการ:6:00-21:30
วันหยุด: ไม่มี
ที่จอดรถ: ใช้บริการที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงได้ฟรี
ห้องน้ำ: มี

กิงโนะยุ

โรงอาบน้ำสาธารณะที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากทางเข้าสู่ทางเดินปูด้วยหินในยุโนะฮิระ ออนเซ็น
ในอดีตสถานที่ตั้งโรงอาบน้ำนี้อยู่ในแม่น้ำ น้ำแร่ที่ผุดขึ้นมาได้ผสมกับตะกอนสีขาวคล้ายแผ่นเงิน จึงเรียกว่ากิงโนะยุ หรือบ่อน้ำพุร้อนเงิน
บริเวณทางเข้ามีออนเซ็นแช่เท้า สามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ที่อยู่: 351-7 ยุโนะฮิระ, ยุฟุอินโจ, ยุฟุ-ชิ, โออิตะ
ค่าบริการ: 200 เยน
เวลาทำการ:6:00-21:30
วันหยุด: ไม่มี
ที่จอดรถ: ใช้บริการที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงได้ฟรี
ห้องน้ำ: มี

ซุนะยุ

โรงอาบน้ำสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคาโกะโนะกาว่า เข้ามาทางถนนเล็กๆ จากทางเดินปูด้วยหินของยุโนะฮิระ ออนเซ็น
เนื่องจากอ่างแช่น้ำร้อนอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำ เมื่อก่อนมีออนเซ็นผุดออกมาจากพื้นทรายใต้แม่น้ำ ทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ซุนะยุ”
เพลิดเพลินกับการแช่ออนเซ็น  ผ่อนคลายไปกับเสียงน้ำไหลในแม่น้ำ เนื่องจากตั้งอยู่ริมแม่น้ำคาโกะโนะกาว่า
ที่อยู่: 568-2 ยุโนะฮิระ, ยุฟุอินโจ, ยุฟุ-ชิ, โออิตะ
ค่าบริการ: 200 เยน
เวลาทำการ:6:00-21:30
วันหยุด: ไม่มี
ที่จอดรถ: ใช้บริการที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงได้ฟรี
ห้องน้ำ: ไม่มี

นาคะโนะยุ

โรงอาบน้ำสาธารณะที่ตั้งอยู่ตรงกลางของทางเดินปูด้วยหินในยุโนะฮิระ ออนเซ็น
มีบ่อน้ำพุร้อนเพียง 1 บ่อ ให้บริการโดยสับเปลี่ยนวันกันตามเพศ โดยในวันคู่สำหรับผู้ชายและในวันคี่สำหรับผู้หญิง
หากจะมาใช้บริการ ให้ตรวจสอบวันก่อน
จากบ่อน้ำร้อนสามารถมองเห็นแม่น้ำคาโกะโนะกาว่าได้ เพลิดเพลินไปกับเสียงน้ำไหลในแม่น้ำไปพร้อมๆ กับการแช่น้ำร้อน
ที่อยู่: 338-1 ยุโนะฮิระ, ยุฟุอินโจ, ยุฟุ-ชิ, โออิตะ
ค่าบริการ: 200 เยน
เวลาทำการ:6:00-21:00
วันหยุด: ให้บริการในวันคู่สำหรับผู้ชาย และวันคี่สำหรับผู้หญิง
ที่จอดรถ: ใช้บริการที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงได้ฟรี
ห้องน้ำ: มี

คิงโนะยุ

โรงอาบน้ำสาธารณะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในยุโนะฮิระ ออนเซ็น
ตั้งอยู่ตอนบนสุดของทางเดินปูด้วยหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยุโนะฮิระ ออนเซ็น
ที่อยู่: 576 ยุโนะฮิระ, ยุฟุอินโจ, ยุฟุ-ชิ, โออิตะ
ค่าบริการ: 200 บาท
เวลาทำการ:6:00-22:00
วันหยุด: ไม่มี
ที่จอดรถ: ใช้บริการที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงได้ฟรี
ห้องน้ำ: ไม่มี