คะโคโนะอิซุมิ

จืกะฮะระออนเซ็นเป็นออนเซ็นที่มีปริมาณอิออนเหล็กผสมอยู่มากเป็นอันดับ 1 และมีอิออนอลูมิเนียมผสมอยู่มากและความกรดเป็นอันดับ 2 ในญี่ปุ่น นับว่าเป็นหนึ่งในสามออนเซ็นรักษาโรคในญี่ปุ่น
ออนเซ็นมีความเป็นกรดหรือมีค่า pH ประมาณ 1.8ซึ่งถือว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้
บ่อน้ำร้อนมีทั้งประเภทในอาคารและกลางแจ้ง นอกจากนี้มีบ่อน้ำร้อนสำหรับครอบครัวอีกด้วย
ที่อยู่: 1235 จืกะฮะระ, ยุฟุอินโจ, ยุฟุ-ชิ, โออิตะ
ค่าบริการ:
บ่อน้ำพุร้อนรวมขนาดใหญ่ (ภายในอาคาร) ผู้ใหญ่ 500 เยน/ เด็ก 200 เยน
บ่อน้ำพุร้อนกลางแจ้ง ผู้ใหญ่ 600 เยน/ เด็ก 200 เยน
บ่อน้ำพุร้อนสำหรับครอบครัว ค่าบริการตั้งแต่ 2,000 เยน/ชั่วโมง
เวลาทำการ:9:00-19:00 (มิถุนายน-กันยายน), 9:00-18:00 (ตุลาคม-พฤษภาคม)
วันหยุด:สิ้นปีและวันหยุดปีใหม่ (ช่วงฤดูหนาวอาจหยุดในกรณีที่มีหิมะตกทับถมกัน)
ที่จอดรถ: มี
ห้องน้ำ: มี