ยุฟุโนะโอกะ พลาซ่า ก่อตั้งเมื่อปี 1964 เดิมเป็นค่ายฝึกสำหรับเยาวชนในจังหวัดโออิตะ

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2013 เป็นต้นมา บริหารงานโดยมหาวิทยาลัยเบปปุ ซึ่งถือป็นผู้จัดการดูแลที่ได้รับการกำหนดไว้

แนะนำบริการ

รายละเอียดกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

ゆふの丘プラザホームページ(外部リンク)